You are here2006 Committee

2006 Committee


Executive Team

 1. Ramesh Javagal
 2. Naren Kunhody
 3. Kavya Kurbur
 4. Anand Parthasarathy
 5. Somashekar Hebbalalu
 6. Sandhya Ravindranath

Entertainment Team

 1. Archana Shekar
 2. Girish Hegde
 3. Pushpa Ramanuja
 4. Shubha Shrinath

Stage Management

 1. Mamatha Shekar

Marketing, Publicity and Promotions Team

 1. Dilip Deshpande
 2. Govardhan Gowda
 3. Kiran Maiya
 4. Madhusudan Melkote
 5. Mahesh Nagarajaiah
 6. Vidya Gurikar

Magazine Team

 1. Ramaprasad K V
 2. Ashok Handigol
 3. Ganesh Sharma Tyagali
 4. Prabhu Murthy
 5. Aparna Shankar

Food Committee

 1. Ravishankar Byrappagowda
 2. Deepak Gulla
 3. Ravi Vishwanath

Webmaster

 1. Ravi Shekar

Creative Design

 1. Kusuma Arkalgud
 2. Swamy Srikantappa

Audio/Lighting team

 1. Prasad Panchangam
 2. Uday Nayak

Youth Committee

 1. Murali Satyanarayana
 2. Chetas Manjunath
 3. Nandita Guruswamy
 4. Preeti Shekar
 5. Roshan Satyanarayana
 6. Sumukh Anand

Social Media

Grand Annual Sponsor

Gold Sponsor

Sponsor