Volleyball and Throwball Tournament on Nov 2nd, 2019 @ John Sinnott elementary school, Milpitas sticky icon

KKNC ೨೦೧೯ Volleyball ಮತ್ತು throwball tournament Nov 2nd Milpitas ನ John Sinnott elementary school ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ.

This tournament is open to non-kannada audience as well

Register here:


ಕನ್ನಡೋತ್ಸವ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೧ ೨೦೧೯, ಹೇವರ್ಡ್ ನ ಶಬೊ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ

ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಬಾಂಧವರೇ,

ನಾವು ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಸಂಸೃತಿಯನ್ನು ಮರೆಯದಿರೋಣ. ಬನ್ನಿ ,ಇಂದೇ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ, ಸದಸ್ಯರಾಗಿರದವರು ಇಂದೇ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಮಹಾಪ್ರವಾಹವಾಗಿಸಿ.

Dear KKNC members and supporters,

Even if we travel on foreign lands let us not forget our mother tongue and culture. come and renew /register your KKNC membership for 2019. Please click here to renew/register your membership online.


Come and Explore KKNC !!! sticky icon

ಕನ್ನಡ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಭ್ರಮ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮದ ದುಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ. ನೀವೂ ಸಹ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ೨೦೧೬ ತಂಡದೊಡನೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

1973ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಕರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೇ ಏರಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ವರುಷ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಸೊಬಗನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಣ

ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ - Volunteer Sign up

Our Partners

KKNC YouthCommittee 2019 inviting young adults (12- 18 yrs) to join the fun! Great new line-up of ideas this year! :)
Register today

Buy a link!